Carreira Flores, , Diego, and Hugo López Castro,. 2021. “Revisión Das poboacións De Zostera Na Ría De Ribadeo. Marco Legal, Ameazas E Posibilidades De Futuro”. Recursos Rurais, no. 17 (February), 19-33. https://doi.org/10.15304/rr.id7495.