CARREIRA FLORES, , D.; LÓPEZ CASTRO, , H. Revisión das poboacións de Zostera na Ría de Ribadeo. Marco legal, ameazas e posibilidades de futuro. Recursos Rurais, n. 17, p. 19-33, 10 Feb. 2021.