FERREIRO DA COSTA, , J.; RAMIL-REGO, , P. Implicacións da propiedade da terra na planificación e xestión dos espazos protexidos en Galicia. Recursos Rurais, n. 11, 11.