RODRÍGUEZ GUITIÁN, , M. A.; ROMERO FRANCO, , R.; REAL, , C.; FERREIRO DA COSTA, , J. Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel,NWPenínsula Ibérica). Recursos Rurais, n. 9, 11.