Alonso Iglesias, , P., Hevia Barcon, , M., & Martínez Lago, , D. (2021). Censo da poboación de lobos (Canis lupus) do norte de Galicia e estimativa da densidade. Recursos Rurais, (17). https://doi.org/10.15304/rr.id7710