Carreira Flores, , D., & López Castro, , H. (2021). Revisión das poboacións de Zostera na Ría de Ribadeo. Marco legal, ameazas e posibilidades de futuro. Recursos Rurais, (17), 19-33. https://doi.org/10.15304/rr.id7495