Cabana Iglesia, , A. (2018). A cultura do lume e os montes galegos. Aproximación a unha relación histórica. Recursos Rurais, (5), 101-106. https://doi.org/10.15304/rr.id5306