Ferreiro da Costa, , J., & Ramil-Rego, , P. (1). Implicacións da propiedade da terra na planificación e xestión dos espazos protexidos en Galicia. Recursos Rurais, (11). https://doi.org/10.15304/rr.id3329