(1)
Carreira Flores, , D.; López Castro, , H. Revisión Das poboacións De Zostera Na Ría De Ribadeo. Marco Legal, Ameazas E Posibilidades De Futuro. Rr 2021, 19-33.