(1)
Cabana Iglesia, , A. A Cultura Do Lume E Os Montes Galegos. Aproximación a Unha relación histórica. Rr 2018, 101-106.