(1)
Ferreiro da Costa, , J.; Ramil-Rego, , P. Implicacións Da Propiedade Da Terra Na planificación E xestión Dos Espazos Protexidos En Galicia. Rr 1.