[1]
Carreira Flores, , D. and López Castro, , H. 2021. Revisión das poboacións de Zostera na Ría de Ribadeo. Marco legal, ameazas e posibilidades de futuro. Recursos Rurais. 17 (Feb. 2021), 19-33. DOI:https://doi.org/10.15304/rr.id7495.