[1]
Ferreiro da Costa, , J. and Ramil-Rego, , P. 1. Implicacións da propiedade da terra na planificación e xestión dos espazos protexidos en Galicia. Recursos Rurais. 11 (1). DOI:https://doi.org/10.15304/rr.id3329.