[1]
Rodríguez Guitián, , M.A., Romero Franco, , R., Real, , C. and Ferreiro da Costa, , J. 1. Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel,NWPenínsula Ibérica). Recursos Rurais. 9 (1). DOI:https://doi.org/10.15304/rr.id1693.