Mariño, , Ramón. 2020. Os fanzines e o posicionamento ideolóxico. Poden transmitir posicións ideolóxicas os fanzines?. RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas 19. doi:10.15304/rips.19.1.6539. https://revistas.usc.gal/index.php/rips/article/view/6539 (28 mayo, 2024).