MARIÑO, , R., 2020. Os fanzines e o posicionamento ideolóxico. Poden transmitir posicións ideolóxicas os fanzines?. RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas [en línea], vol. 19, no. 1. [Consulta: 26 mayo 2024]. DOI 10.15304/rips.19.1.6539. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rips/article/view/6539.