MARIÑO, , R. Os fanzines e o posicionamento ideolóxico. Poden transmitir posicións ideolóxicas os fanzines?. RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, v. 19, n. 1, 26 jun. 2020.