Mariño, , R. (2020). Os fanzines e o posicionamento ideolóxico. Poden transmitir posicións ideolóxicas os fanzines?. RIPS: Revista De Investigaciones Políticas Y Sociológicas, 19(1). https://doi.org/10.15304/rips.19.1.6539