(1)
Mariño, , R. Os Fanzines E O Posicionamento ideolóxico. Poden Transmitir posicións ideolóxicas Os Fanzines?. RIPS 2020, 19.