1.
BLANCO SILVA, F, LÓPEZ DÍAZ, A. A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL. RGE [Internet]. 2016Dec.9 [cited 2023Sep.23];25:17-6. Available from: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/3796