1.
CASTILLO MONTESDEOCA, EA, MARTÍNEZ ROGET, F, VÁZQUEZ ROZAS, E. O TURISMO EN ECUADOR. NOVAS TENDENCIAS NO TURISMO SOSTIBLE E CONTRIBUCIÓN AO CRECEMENTO ECONÓMICO. RGE [Internet]. 2015Nov.25 [cited 2023Mar.25];24:69-4. Available from: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/2931