DÍEZ DE CASTRO, , José Alberto, J. Eduardo LÓPEZ PEREIRA, José Carlos de MIGUEL DOMÍNGUEZ, and M.ª Emilia VÁZQUEZ ROZAS,. “A UNIVERSIDADE DE ONTE A HOXE: DA ANTIGÜIDADE Á CALIDADE. SITUACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA.”. Revista Galega de Economía 27 (September 11, 2018): 81-86. Accessed April 15, 2024. https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/5438.