BLANCO SILVA, , Fernando, and Alfonso LÓPEZ DÍAZ,. “A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL”. Revista Galega de Economía 25 (December 9, 2016): 17-26. Accessed September 23, 2023. https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/3796.