EZCURRA-CIAURRIZ, , X., and L. M. PLÀ-ARAGONÈS,. “APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA”. Revista Galega de Economía 24 (December 14, 2015): 65-74. Accessed May 25, 2024. https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/3006.