OLIVA DENIS, , R. D., and J. A. ALDREY VAZQUEZ,. “PATRÓNS DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA EN GALICIA, 1997-2017”. Revista Galega De Economía, Vol. 27, no. 2, Dec. 2018, pp. 49-60, doi:10.15304/rge.27.2.5657.