REDONDO LÓPEZ, , J. A., and L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,. “TEORÍA FINANCIERA E CRISE: UNHA REVISIÓN DA RACIONALIDADE DO INDIVIDUO DENDE A TEORÍA DO COMPORTAMENTO”. Revista Galega De Economía, Vol. 27, no. 3, Sept. 2018, pp. 101-10, doi:10.15304/rge.27.3.5440.