BLANCO SILVA, , F., and A. LÓPEZ DÍAZ,. “A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL”. Revista Galega De Economía, Vol. 25, no. 3, Dec. 2016, pp. 17-26, doi:10.15304/rge.25.3.3796.