EZCURRA-CIAURRIZ, , X., and L. M. PLÀ-ARAGONÈS,. “APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA”. Revista Galega De Economía, Vol. 24, no. 3, Dec. 2015, pp. 65-74, doi:10.15304/rge.24.3.3006.