REDONDO LÓPEZ, , J.A. and FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, , L., 2018. TEORÍA FINANCIERA E CRISE: UNHA REVISIÓN DA RACIONALIDADE DO INDIVIDUO DENDE A TEORÍA DO COMPORTAMENTO. Revista Galega de Economía [en línea], vol. 27, no. 3, pp. 101-110. [Consulta: 15 April 2024]. DOI 10.15304/rge.27.3.5440. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/5440.