DÍEZ DE CASTRO, , J.A., LÓPEZ PEREIRA, , J.E., DE MIGUEL DOMÍNGUEZ, , J.C. and VÁZQUEZ ROZAS, , M.E., 2018. A UNIVERSIDADE DE ONTE A HOXE: DA ANTIGÜIDADE Á CALIDADE. SITUACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. Revista Galega de Economía [en línea], vol. 27, no. 3, pp. 81-86. [Consulta: 15 April 2024]. DOI 10.15304/rge.27.3.5438. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/5438.