BLANCO SILVA, , F. and LÓPEZ DÍAZ, , A., 2016. A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL. Revista Galega de Economía [en línea], vol. 25, no. 3, pp. 17-26. [Consulta: 1 December 2023]. DOI 10.15304/rge.25.3.3796. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/3796.