FERNÁNDEZ LEICEAGA, , X., 2016. CRISE E MODELO DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO 2009: LECCIÓNS PARA O FUTURO. Revista Galega de Economía [en línea], vol. 25, no. 2, pp. 25-40. [Consulta: 15 July 2024]. DOI 10.15304/rge.25.2.3731. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/3731.