ENRÍQUEZ GARCÍA, , M.J. and CORBELLE RICO, , E.J., 2016. A COMPRAVENDA DE TERRAS RÚSTICAS NAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO DE GALICIA: OS TRAZOS DUN NOVO MAPA SOBRE UN VELLO PRECEPTO. Revista Galega de Economía [en línea], vol. 25, no. 1, pp. 103-120. [Consulta: 15 July 2024]. DOI 10.15304/rge.25.1.3662. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/3662.