LUQUE GONZÁLEZ, , A., HERNÁNDEZ ZUBIZARRET, , J. and DE PABLOS HEREDERO, , C., 2016. FORTALEZAS DENTRO DOS PROCESOS DE MUNDIALIZACIÓN TÉXTIL E RELACIÓN COA RSE A TRAVÉS DUNHA ANÁLISE DELPHI: ÉTICA OU ESTÉTICA. Revista Galega de Economía [en línea], vol. 25, no. 1, pp. 5-22. [Consulta: 26 September 2022]. DOI 10.15304/rge.25.1.3655. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/3655.