EZCURRA-CIAURRIZ, , X. and PLÀ-ARAGONÈS, , L.M., 2015. APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA. Revista Galega de Economía [en línea], vol. 24, no. 3, pp. 65-74. [Consulta: 25 May 2024]. DOI 10.15304/rge.24.3.3006. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/3006.