RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, , G., MARTÍNEZ BALLESTEROS, , V.H. and GUEDES ALCOFORADO, , I., 2015. Dereitos de propiedade na acuicultura: unha aproximación desde o cultivo do mexillón en Galicia. Revista Galega de Economía [en línea], vol. 23, no. 3. [Consulta: 17 June 2024]. DOI 10.15304/rge.23.3.2501. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/2501.