[1]
J. R. Quintás Seoane, “Regulación Financeira e crise: onte, hoxe e mañá”, RGE, vol. 27, no. 3, pp. 111-120, Sep. 2018.