[1]
J. A. REDONDO LÓPEZ, and L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, “TEORÍA FINANCIERA E CRISE: UNHA REVISIÓN DA RACIONALIDADE DO INDIVIDUO DENDE A TEORÍA DO COMPORTAMENTO”, RGE, vol. 27, no. 3, pp. 101-110, Sep. 2018.