[1]
J. A. DÍEZ DE CASTRO, J. E. LÓPEZ PEREIRA, J. C. de MIGUEL DOMÍNGUEZ, and M. E. VÁZQUEZ ROZAS, “A UNIVERSIDADE DE ONTE A HOXE: DA ANTIGÜIDADE Á CALIDADE. SITUACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA.”, RGE, vol. 27, no. 3, pp. 81-86, Sep. 2018.