[1]
M. del C. GUISÁN, and M. CANCELO, “PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS DE GALICIA: 50 ANOS DE EVOLUCIÓN DA PRODUCIÓN E DO EMPREGO, 1967-2017”, RGE, vol. 27, no. 3, pp. 1-16, Sep. 2018.