[1]
M.-C. GUISÁN, “POBOACIÓN, EMPREGO E MIGRACIÓN NAS BISBARRAS DE GALICIA: 2011-2017 E PERSPECTIVAS”, RGE, vol. 27, no. 1, pp. 159-172, Jun. 2018.