[1]
S. FERNÁNDEZ LÓPEZ, and A. VAQUERO GARCÍA, “LUCES E SOMBRAS DO NOVO PLAN AUTONÓMICO DE FINANCIAMENTO DAS UNIVERSIDADES GALEGAS (2016-2020)”, RGE, vol. 26, no. 1, pp. 89-104, Sep. 2017.