[1]
F. BLANCO SILVA, and A. LÓPEZ DÍAZ, “A TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE NOVOS ESTABLECEMENTOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA DESPOIS DA LEI 9/2013 DO EMPRENDEMENTO E DA LEI 21/2013 DE AVALIACIÓN AMBIENTAL”, RGE, vol. 25, no. 3, pp. 17-26, Dec. 2016.