[1]
X. Fernández Leiceaga, “CRISE E MODELO DE FINANCIAMENTO AUTONÓMICO 2009: LECCIÓNS PARA O FUTURO”, RGE, vol. 25, no. 2, pp. 25-40, Nov. 2016.