[1]
M. J. ENRÍQUEZ GARCÍA, and E. J. CORBELLE RICO, “A COMPRAVENDA DE TERRAS RÚSTICAS NAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO DE GALICIA: OS TRAZOS DUN NOVO MAPA SOBRE UN VELLO PRECEPTO”, RGE, vol. 25, no. 1, pp. 103-120, Oct. 2016.