[1]
A. LUQUE GONZÁLEZ, J. HERNÁNDEZ ZUBIZARRET, and C. DE PABLOS HEREDERO, “FORTALEZAS DENTRO DOS PROCESOS DE MUNDIALIZACIÓN TÉXTIL E RELACIÓN COA RSE A TRAVÉS DUNHA ANÁLISE DELPHI: ÉTICA OU ESTÉTICA”, RGE, vol. 25, no. 1, pp. 5-22, Oct. 2016.