[1]
X. EZCURRA-CIAURRIZ, and L. M. PLÀ-ARAGONÈS, “APLICACIÓN DA ANÁLISE CUSTO-BENEFICIO PARA A AVALIACIÓN EX-POST DA POLÍTICA PÚBLICA AGRARIA: INTERVENCIÓNS DOS FONDOS ESTRUTURAIS PARA O PERÍODO 2000-2008 EN ESPAÑA”, RGE, vol. 24, no. 3, pp. 65-74, Dec. 2015.