[1]
W.-B. ZHANG, “TAXAS DE NATALIDADE E MORTALDADE, DIVISIÓN DO TRABALLO E DISTRIBUCIÓN DO TEMPO POR XÉNERO NO MODELO DE CRECEMENTO DE SOLOW”, RGE, vol. 24, no. 1, pp. 121-134, Sep. 2015.