[1]
G. Rodríguez Rodríguez, V. H. Martínez Ballesteros, and I. Guedes Alcoforado, “Dereitos de propiedade na acuicultura: unha aproximación desde o cultivo do mexillón en Galicia”, RGE, vol. 23, no. 3, Mar. 2015.