[1]
P. Varela Vázquez, and M. del C. Sánchez Carreira, “Estado de desenvolvemento do sector da enerxía eólica en Galicia desde unha”, RGE, vol. 23, no. 1, Mar. 2015.